Vårt område

Området täcker allt som finns inom den
rödmarkerade linjen på kartbilden.


Kabelvisning

Om man behöver märka ut var i marken ledningar är dragna, t.ex. vid grävarbeten, kan man ansöka om hjälp här:

ledningskollen.se

Nätavgifter

Fasta nätkostnader per år, exkl. moms, fr.o.m. 2020-01-01: 

Säkringsstorlek: 
 16 A     1 968 kr lägenhet
 16 A     3 589 kr 
 20 A     4 916 kr 
 25 A     6 576 kr 
 35 A    10 556 kr 
 50 A    16 307 kr 
 
Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms. 


Säkringsstorlek:      Effekt:
 63 A      7 281 kr    86,51 kr/kW
 80 A      9 739 kr    86,51 kr/kW
100 A    11 626 kr    86,51 kr/kW
125 A    16 306 kr    86,51 kr/kW
160 A    20 626 kr    86,51 kr/kW
200 A    26 199 kr    86,51 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms.


Säkringsstorlek:       Effekt:
250 A    31 524 kr    59,90 kr/kW
300 A    36 320 kr    59,90 kr/kW
400 A    45 914 kr    59,90 kr/kW 
630 A  123 548 kr    59,90 kr/kW 

Rörlig överföringsavgift 3,75 öre/kWh exkl. moms.Energiskatt tillkommer med 35,3 öre/kWh exkl. momsRiksdagen har beslutat att varje år ta ut nätövervakningsavgift, för närvarande 4,35 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 39,20 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 10,20 kronor per år. 
 

Vår reklamfilm

Klicka på länken nedan
för att se varifrån vi
hämtar lokalt
producerad energi.

http://youtu.be/LVverkL6_fY